கோவிட்-19: 20 புதிய பாதிப்புகள், 15 இறக்குமதி பாதிப்புகள்

2.6.2020 : இன்று மொத்தம் 20 புதிய கோவிட்-19 பாதிப்புகள் பதிவாகியுள்ளன. இதனால், இன்றுவரையில் பதிவுசெய்யப்பட்ட மொத்தம் பாதிப்புகள் 7,877 ஆகும்.

மொத்த செயலில் உள்ள பாதிப்புகளின் எண்ணிக்கை 1,292 ஆகும்.

சுகாதார இயக்குநர் டாக்டர் நூர் ஹிஷாம் அப்துல்லா, புதிய 20 பாதிப்புகளில், 15 இறக்குமதி பாதிப்புகள் என்றார்.

உள்நாட்டில் ஏற்பட்ட ஐந்து பாதிப்புகளில், இரண்டு மட்டுமே மலேசிய குடிமக்களை உள்ளடக்கியது என்றார்.

66 பாதிப்புகள் மீட்கப்பட்டு இன்று வீடு திரும்ப அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாக சுகாதார அமைச்சும் அறிவித்துள்ளது.

ஆறு நேர்மறை பாதிப்புகள் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் (ஐ.சி.யூ) சிகிச்சை பெற்று வருகின்றன. இவற்றில், இரண்டு பாதிப்புகளுக்கு சுவாச உதவி தேவைப்படுகிறது.

இதுவரை மொத்தம் 6,470 பாதிப்புகள் மீட்கப்பட்டுள்ளன, மற்றும் 115 இறப்புகள் பதிவாகியுள்ளன.