பிப்ரவரி 1 முதல் நடைமுறைக்கு வரும் டோல் கட்டண குறைப்பு: எந்த நெடுஞ்சாலைகள்? என்ன வாகனங்கள்?

பிளஸ் மலேசியா பெர்ஹாட் (பிளஸ்) நெடுஞ்சாலைகளுக்கான 18 சதவீத டோல் கட்டணங்களுக்கான குறைப்பு பற்றிய விவரங்களை இன்று புத்ராஜெயா கோடிட்டுக் காட்டியது.

நிதியமைச்சர் லிம் குவான் எங், இன்று ஒரு அறிக்கையில், டோல் கட்டணங்களுக்கான குறைப்பு பின்வரும் நெடுஞ்சாலைகளுக்கு பொருந்தும் என்றார்:

 1. North-South Expressway (NSE)
  வடக்கு-தெற்கு நெடுஞ்சாலை

 2. New Klang Valley Expressway (NKVE)
  புதிய கிள்ளான் பள்ளத்தாக்கு நெடுஞ்சாலை (NKVE)

 3. North-South Expressway Central Link (Elite)
  வடக்கு-தெற்கு நெடுஞ்சாலை மத்திய இணைப்பு

 4. Second Link Expressway (Linkedua)
  இரண்டாவது இணைப்பு நெடுஞ்சாலை

 5. East Coast Expressway Phase 2 (LPT)
  கிழக்கு கடற்கரை நெடுஞ்சாலை கட்டம் 2

 6. Seremban–Port Dickson Highway (SPDH)
  செரம்பான் – போர்ட்டிக்சன் நெடுஞ்சாலை

 7. Butterworth-Kulim Expressway (BKE)
  பட்டர்வொர்த்-கூலிம் நெடுஞ்சாலை

 8. Penang Bridge
  பினாங்கு பாலம்

கட்டணங்களுக்கான குறைப்பு பின்வரும் வாகன வகைகளுக்கு மட்டுமே பொருந்தும் என்றும் அவர் விளக்கினார்:

 1. Passenger vehicles (Class 1)
  பயணிகள் வாகனங்கள்

 2. Taxi (Class 4)
  டாக்ஸி

 3. Buses (Class 5)
  பேருந்துகள்

வணிக கனரக வாகனங்களுக்கு (வகுப்பு 3 மற்றும் 4) / commercial heavy vehicles (Class 3 and 4) இக்கட்டணங்களுக்கான குறைப்பு பொருந்தாது. பினாங்கு பாலத்திற்கு மட்டுமே 2, 3, 4 மற்றும் 5 ஆம் வகுப்பு வாகனங்களுக்கு கட்டணங்களுக்கான குறைப்பு பொருந்தும்.

இந்த புதிய கட்டண குறைப்பு பிப்ரவரி 1 முதல் நடைமுறைக்கு வரும்.