அண்மைய செய்திகள்

செய்திகள் மே 28, 2023
பிரதமர் அன்வார் இப்ராஹிம் இன்று மலேசிய இளைஞர் மன்றத்திற்கு இளைஞர்களுக்கு அதிகாரமளிக்கும் வகையில் 5 மில்லியன் ரிங்கிட் வருடாந்திர ஒதுக்கீட்டை அறிவித்தார். ...
செய்திகள் மே 28, 2023
நாட்டில் பட்டதாரி ஆசிரியர்களின் பற்றாக்குறை பிரச்சினைக்குத் தீர்வு காண்பதற்காக உயர்கல்வி அமைச்சு கல்வி அமைச்சுடன் நெருக்கமாகப் பணியாற்றும். "இந்தப் பிரச்சினையைத் தீர்ப்பதற்கான ...
செய்திகள் மே 27, 2023
பெரிக்காதான் நேஷனல் தலைவர் முகைதின் யாசின், கேமிங் நிறுவனங்களிடமிருந்து கூட்டணி நிதி பெற்றதாகக் கூறப்படும் குற்றச்சாட்டின் பேரில் தனக்கு எதிராக சட்ட ...