ஓடாதீர்கள்! வெளிநடப்பை அகோங் கிண்டல் செய்தார்

தலைப்புச் செய்தி ஜூலை 17, 2018
  இன்று நாடாளுமன்றத்தின் முதல் கூட்டத்தை அதிகாரப்பூர்வமாக திறந்து வைப்பதற்குமுன், பேரரசர் சுல்தான் முகம்மட் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களிடம் ஓடி விடாதீர்கள் என்று ...

அண்மைய செய்திகள்

செய்திகள் ஜூலை 17, 2018
மலேசிய   ஹிந்த்ராப்   சங்க(இந்துராப்)த்   தலைவர்   பி.வேதமூர்த்தி,  முன்பு  பிஎன்  அரசாங்கத்தில்   செய்ததைவிட   பக்கத்தான்   ஹரப்பான்   அரசில்   நற்பணி   ஆற்றிட    முடியும்   என  ...
செய்திகள் ஜூலை 17, 2018
பொருளாதாரக்  கொள்கைகளை  முடிவு   செய்வதில்   அரசியலுக்கு  இடமளிக்கக்  கூடாது  என  கைரி  ஜமாலுடின்   பக்கத்தான்  ஹரப்பான்  அரசாங்கத்தைக்   கேட்டுக்கொண்டார். ஜிஎஸ்டியை  இரத்துச்  ...
செய்திகள் ஜூலை 17, 2018
மக்களவையில்   வாதங்களுக்குக்  கட்டுப்பாடு  விதிக்கப்படாது   என்று  பிரதமர்   டாக்டர்   மகாதிர்   முகம்மட்    கூறினார். “நாளை (விவாதங்கள்  தொடங்கும்போது)   அதைக்  காண்போம். “வாதங்களைக்  ...