சிங்கப்பூரில் இன்னொரு மலேசியருக்குத் தூக்குத் தண்டனை

தலைப்புச் செய்தி மார்ச் 18, 2019
போதை மருந்து கடத்தலுக்காக, மரணத் தண்டனை விதிக்கப்பட்ட மலேசியர் ஒருவரின் மன்னிப்பு முறையீட்டைத் தள்ளுபடி செய்து, அவரைத் தூக்கிலிட்ட 5 மாதங்களுக்குப் ...

அண்மைய செய்திகள்

செய்திகள் மார்ச் 18, 2019
பாசீர் கூடாங், சுங்கை கிம் கிம், இரசாயணக் கழிவு மாசு சம்பவம் தொடர்பில் விசாரணை செய்ய, கடந்த சனிக்கிழமை வரை 9 ...
செய்திகள் மார்ச் 18, 2019
பக்காத்தான் ஹராப்பான் (பிஎச்) தேர்தல் வாக்குறுதியில் கூறப்பட்டிருப்பது போல், தேசியக் கணக்குக் குழுவின் (பிஏசி) தலைவர் பதவியில், எதிர்க்கட்சி சார்ந்த நாடாளுமன்ற ...
செய்திகள் மார்ச் 18, 2019
டிஏபி எம்பி லிம் லிப் எங், பிஎன்னில் தொடர்ந்து இருக்கப்போவதாகக் கூறியுள்ள மசீசவை ‘இரட்டை நாக்கு’ கொண்ட கட்சி என்று சாடினார். ...