அண்மைய செய்திகள்

செய்திகள் ஜூன் 20, 2024
புதிய இரட்டை மொழித் திட்டம் (Dual Language Programme) வழிகாட்டுதல்கள் அனைத்து அரசுப் பள்ளிகளுக்கும் பொருந்தும் என்று கல்வி அமைச்சர் பத்லினா ...
செய்திகள் ஜூன் 20, 2024
மலேசியாவும் சீனாவும் தென் சீனக் கடலில் நிலவும் பிரச்சனைகளை அமைதியான வழியில் தீர்க்க ஒப்புக்கொண்டுள்ளன. 1982 ஆம் ஆண்டு ஐக்கிய நாடுகளின் ...
செய்திகள் ஜூன் 20, 2024
Ops Mega Pintas இன் ஒரு பகுதியாக நாடு தழுவிய 33 சோதனைகளில் மனித கடத்தல் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டதாகச் சந்தேகிக்கப்படும் உள்ளூர் ...