அண்மைய செய்திகள்

செய்திகள் டிசம்பர் 6, 2023
18 வயதுக்குட்பட்டவர்களுக்கு நிகோடின் கலந்த வேப்ஸ், மற்றும் இ-சிகரெட்டுகளும் விற்கப்படுவதைத் தடுக்க நாடாளுமன்றத்தில் ஏற்கனவே சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது. மத்திய அரசின் மூத்த ...
செய்திகள் டிசம்பர் 6, 2023
அதிக எண்ணிக்கையிலான நாடாளுமன்ற இடங்களைக் கொண்டிருந்தாலும் கூட்டாட்சி அரசாங்கத்தின் ஒரு பகுதியாக இல்லாததற்காகப் பாஸ் "வேதனை அளிக்கிறது" என்று அம்னோ தலைவர் ...
செய்திகள் டிசம்பர் 6, 2023
மலேசியா தொடர்ந்து முன்னேற்றத்தை நோக்கிச் செல்கிறது, நாட்டின் அரசாங்கத்தின் நிர்வாகத்தின் முதல் வருடத்திற்குள் கொண்டுவரப்பட்ட அரசியல்  நிலைத்தன்மை மற்றும் அமைதிக்கு நன்றி ...