டத்தோ விருதுகள் பெறுவதற்கு விதிமுறைகள் தேவை: காடிர் பரிந்துரை

தலைப்புச் செய்தி அக்டோபர் 20, 2018
மூத்த செய்தியாளர் ஏ.காடிர் ஜாசின், பக்கத்தான் ஹரப்பான் அதன் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகள் டத்தோ விருதுகளைப் பெறுவதைக் கட்டுப்படுத்த சில விதிமுறைகளை அறிமுகப்படுத்துவது ...

அண்மைய செய்திகள்

செய்திகள் அக்டோபர் 20, 2018
இனம், மொழி, சமயம், பண்பாடு, பால், பருவம், உடற்பேறு, பணி உள்ளிட்ட அனைத்துக் கூறுகளையும் வேறுபாடுகளையும் கடந்து நாட்டு மக்களிடையே ஒற்றுமை ...
செய்திகள் அக்டோபர் 20, 2018
பிரதமர், முதலமைச்சர், மந்திரி புசார்கள் ஆகியோரின் பணி இரண்டு தவணைகளுக்கு மட்டும்தான் என்று வரையறுப்பது மக்களுக்கும் மாநிலங்களுக்கும் நாட்டுக்கும் நன்மை பயக்கும் ...
செய்திகள் அக்டோபர் 20, 2018
கனத்த மழையின் காரணமாக, இன்று அதிகாலை 4.45 மணியளவில் நிறுத்திவைக்கப்பட்ட, ஜாலான் புக்கிட் குக்குஸ் நிலச்சரிவு சம்பவத்தில் புதையுண்டவர்களைத் தேடும் பணியை, ...