அண்மைய செய்திகள்

செய்திகள் ஏப்ரல் 1, 2023
ஒப்பந்த மருத்துவர்கள் தொடர்பான நீண்டகால பிரச்சினைகுறித்து விவாதிக்க ஒரு உயர்மட்டக் குழுவை அமைக்க அரசாங்கம் ஒப்புக் கொண்டுள்ளது. சுகாதார அமைச்சர் டாக்டர் ...
செய்திகள் ஏப்ரல் 1, 2023
மக்களின் வாழ்க்கைச் செலவைக் குறைப்பதற்காக, பாயுங் ரஹ்மான்(Payung Rahman) முன்முயற்சியின் கீழ், உள்நாட்டு வர்த்தகம் மற்றும் வாழ்க்கைச் செலவு அமைச்சகத்தால் சமீபத்தில் ...
செய்திகள் ஏப்ரல் 1, 2023
மலேசியாவில் கடந்த ஆண்டு நடைபெற்ற 15-வது பொதுத் தேர்தலில் எந்த ஒரு அரசியல் கட்சிக்கும் பெரும்பான்மை கிடைக்காத நிலையில், நாட்டின் வரலாற்றில் ...