அண்மைய செய்திகள்

செய்திகள் அக்டோபர் 17, 2021
குழு குழுவாகப் பிரிந்து செயல்படுகின்றனர் என்ற குற்றச்சாட்டை, குறிப்பாக பினாங்கில் உள்ள இந்தியத் தலைவர்கள் மீதான குற்றச்சாட்டுகளைப் பினாங்கு துணை முதல்வர் ...
செய்திகள் அக்டோபர் 17, 2021
பண்டோரா ஆவணங்களின் வெளிப்பாடுகளை ஆய்வு செய்ய, மலேசிய தேசிய வங்கி (பிஎன்எம்) மற்றும் பிற நிறுவனங்களுடன் இணைந்து செயல்படும் என்று மலேசிய ...
செய்திகள் அக்டோபர் 15, 2021
சுகாதார அமைச்சகம் இன்று 7,420 புதிய கோவிட் -19 நேர்வுகளைப் பதிவு செய்துள்ளது, ஒட்டுமொத்த நேர்வுகளின் எண்ணிக்கை 2,377,033 ஆக உள்ளது. ...