அண்மைய செய்திகள்

செய்திகள் ஜூலை 20, 2019
முன்எப்போதுமில்லாத வகையில் இவ்வாண்டு மார்ச் மாதம் 46 விழுக்காடாக சரிவு கண்டிருந்த டாக்டர் மகாதிர் முகம்மட்டின் அங்கீகார மதிப்பீட்டளவு இப்போது படிப்படியாக ...
செய்திகள் ஜூலை 18, 2019
14 எம்பிகள் உள்பட பிகேஆர் தலைவர்கள் 26 பேர் பிகேஆர் தலைவர் அன்வார் இப்ராகிம் கட்சியைப் பிளவுபடுத்தும் வகையில் பேசுவதை நிறுத்திக் ...
செய்திகள் ஜூலை 18, 2019
பிகேஆர் தலைவர் அன்வார் இப்ராகிம் தாம் பிரதமராவதற்கு துணைத் தலைவர் அஸ்மின் அலி போட்டியாக இருப்பார் என்று கூறப்படுவதை நிராகரித்தார். பிகேஆர் ...