அண்மைய செய்திகள்

செய்திகள் ஆகஸ்ட் 18, 2019
பிரதமர் டாக்டர் மகாதிர் முகம்மட் பதவி இறங்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்ட பாசிர் கூடாங் எம்பி ஹசான் அப்துல் கரீமை பிகேஆர் ...
செய்திகள் ஆகஸ்ட் 18, 2019
அரசாங்கம் குவாந்தான் , கோப்பெங்கில் லைனாஸ் நிறுவனத்துக்கு அரிய மண் எடுப்பதற்கு ஆறுமாதகால தற்காலிக அனுமதி கொடுப்பதைத் தடுத்து நிறுத்த அரசுசாரா ...
செய்திகள் ஆகஸ்ட் 18, 2019
கெடா மாநிலத்திலும் ஜாகிர் நாய்க் பொதுவிடங்களில் பேசுவதற்குத் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. சமயப் போதகர் ஜாகிர் நாய்க் கெடாவுக்கு வரலாம் ஆனால், பொது ...