அண்மைய செய்திகள்

செய்திகள் மே 24, 2019
ஜோகூர் அம்னோ இளைஞர் பிரிவு, கெடா மந்திரி புசார் முக்ரிஸ் மகாதிர் ஜோகூர் ஆட்சியாளர் சுல்தான் இப்ராகிம் சுல்தான் இஸ்கண்டருக்கு வணக்கம் ...
செய்திகள் மே 24, 2019
கெடா மந்திரி புசார் முக்ரிஸ் மகாதிர், ஜோகூர் ஆட்சியாளர் சுல்தான் இப்ராகிம் சுல்தான் இஸ்மாயிலுக்கும் பட்டத்திளவரசர் துங்கு இஸ்மாயில் சுல்தான் இப்ராகிமுக்கும் ...
செய்திகள் மே 24, 2019
முன்னாள் பிரதமர் நஜிப் அப்துல் ரசாக்கின் துணைவியார் ரோஸ்மா மன்சூர் அதிகாரிகள் கேட்டுக்கொண்டுள்ளபடி அவருடைய சொத்து விவரத்தை அறிவித்தாக வேண்டும். அதிகாரிகளின் ...