அண்மைய செய்திகள்

செய்திகள் செப்டம்பர் 30, 2023
பாஸ் கட்சியின் தலைவர், துணைத் தலைவர் மற்றும் மூன்று துணைத் தலைவர்கள் பதவிகளுக்கு  அடுத்த மாதம் நடைபெறவுள்ள கட்சியின் தேர்தலில் போட்டியிருக்காது. ...
செய்திகள் செப்டம்பர் 30, 2023
பொருட்களின் விலையேற்றம் மற்றும் அது மக்களை எவ்வாறு பாதிக்கிறது என்பது குறித்து அவசர அக்கறை உள்ளது என்பதை ஒற்றுமை அரசாங்கம் ஒப்புக்கொள்கிறது ...
செய்திகள் செப்டம்பர் 29, 2023
உள்ளூர் வெள்ளை அரிசியின் பற்றாக்குறையை சமாளிக்க மத்திய அரசுக்கு உதவும் வகையில், நெல் நடும் பணிகளுக்கு நிலம் வழங்க ஜோஹார் மாநில ...