அண்மைய செய்திகள்

செய்திகள் அக்டோபர் 26, 2020
இன்று காலை, தேசியக் கூட்டணி (பி.என்) அரசாங்கத்தை ஆதரிக்கும் கட்சித் தலைவர்களுடன், புத்ராஜெயாவில் உள்ள தனது அலுவலகத்தில் பிரதமர் முஹைதீன் யாசின் ...
செய்திகள் அக்டோபர் 26, 2020
அவசரகால நிலையை அறிவிக்க வேண்டும் என்ற பிரதமர் முஹைதீன் யாசின் கோரிக்கையை, மாட்சிமை தங்கியப் பேரரசர் அல்-சுல்தான் அப்துல்லா சுல்தான் ஹாஜி ...
செய்திகள் அக்டோபர் 25, 2020
பிரதமர் முஹைதீன் யாசின், சிலாங்கூர் மந்திரி பெசார் (எம்.பி.) அமிருதீன் ஷாரியை நாளையக் கூட்டத்திற்கு அழைத்திருப்பதை எம்.பி.யின் உதவியாளர் உறுதிப்படுத்தினார். அவசரகாலத்தை ...