பி.ஏ.சி தலைவர் விவகாரம் : பிஎச், தேர்தல் அறிக்கையில் பிணைக்கப்பட்டுள்ளது…

தலைப்புச் செய்தி மார்ச் 18, 2019
பக்காத்தான் ஹராப்பான் (பிஎச்) தேர்தல் வாக்குறுதியில் கூறப்பட்டிருப்பது போல், தேசியக் கணக்குக் குழுவின் (பிஏசி) தலைவர் பதவியில், எதிர்க்கட்சி சார்ந்த நாடாளுமன்ற ...

அண்மைய செய்திகள்

செய்திகள் மார்ச் 18, 2019
டிஏபி எம்பி லிம் லிப் எங், பிஎன்னில் தொடர்ந்து இருக்கப்போவதாகக் கூறியுள்ள மசீசவை ‘இரட்டை நாக்கு’ கொண்ட கட்சி என்று சாடினார். ...
செய்திகள் மார்ச் 18, 2019
அம்னோ, பக்கத்தான் ஹரப்பானுக்கு மாறிச் சென்ற அதன் நாடாளுமன்ற, சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள்மீது சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கும் திட்டத்தை - அது செலவுமிக்கது ...
செய்திகள் மார்ச் 18, 2019
மசீசவுக்கு அம்னோவின் வலிமைமீது நம்பிக்கை உள்ளது, அதனால்தான் அது பிஎன்னில் தொடர்ந்து இருக்க முடிவு செய்தது என்கிறார் பாடாங் ரெங்காஸ் எம்பி ...