புனித வெள்ளி : கிறிஸ்துவ அரசு ஊழியர்களுக்குப் பதிவு இல்லா…

தலைப்புச் செய்தி ஏப்ரல் 19, 2019
இன்று கொண்டாடப்படவுள்ள, புனித வெள்ளி விழாவை முன்னிட்டு, கிறிஸ்துவ அரசு ஊழியர்கள் பதிவு இல்லா, ஒருநாள் விடுப்பு எடுத்துக்கொள்ள அரசாங்கம் அனுமதி ...

அண்மைய செய்திகள்

செய்திகள் ஏப்ரல் 19, 2019
மீண்டும் பேச்சுவார்த்தை நடத்திச் செய்து கொள்ளப்பட்டிருக்கும் கிழக்குக் கரை இரயில் திட்டம் (இசிஆர்எல்) பூமிபுத்ராக்கள் உள்பட, உள்ளூர் குத்தகையாளர்களுக்கு நிறைய வாய்ப்புகளை ...
செய்திகள் ஏப்ரல் 19, 2019
பேரா மந்திரி புசார் அஹமட் பைசல் அஸ்மு, அவரைப் பதவி இறக்க சதி நடப்பதாக வதந்திகள் உலவி வந்தாலும் அவை பற்றி ...
செய்திகள் ஏப்ரல் 19, 2019
நீண்ட-காலமாக எதிர்பார்க்கப்பட்ட தேசிய ஓராங் அஸ்லி மாநாடு அடுத்த திங்கள்கிழமை நடைபெறுகிறது. அது வெறும் பேச்சரங்கமாக இருந்துவிடாமல், அச்சமூகத்தின் வாழ்க்கைத் தரத்தை ...