அண்மைய செய்திகள்

செய்திகள் ஜூலை 28, 2021
கடந்த வாரம் தனது தந்தையை இழந்த போவி காங்ஙின்  தாயாரும் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் (ஐ.சி.யூ) உள்ளார். செர்டாங் மருத்துவமனையில் அவரது ...
செய்திகள் ஜூலை 28, 2021
பக்காத்தான் ஹராப்பான் எம்.பி.க்கள் அவசரக் கட்டளைச் சட்டம் தொடர்பான முரண்பட்ட அறிக்கைகள் குறித்து தெளிவுபடுத்த விரும்புகிறார்கள். ஜூலை 21-ம் தேதி, அந்தக் ...
செய்திகள் ஜூலை 28, 2021
இராகவன் கருப்பையா - கோறனி நச்சிலின் பெருந்தொற்று பல நாடுகளில் இப்போது கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வரப்பட்டுள்ள வேளையில் நம் நாட்டில் அதன் ...