முகிதீனின் முழு அமைச்சரவை பட்டியல்

அமைச்சரவை பட்டியலை முகிதீன் வெளியிட்டார்.

பிப்ரவரி 24 அன்று 21 மாத பாக்காத்தான் ஹராப்பான் நிர்வாகம் வீழ்ந்ததைத் தொடர்ந்து ஆட்சிக்கு வந்த பெரிகாத்தான் நேஷனல், அரசாங்கத்திற்கான தனது அமைச்சரவை வரிசையை பிரதமர் முகிதீன் யாசின் வெளியிட்டார்.

72 வயதான முகிதீன் ஒரு வார அரசியல் கொந்தளிப்பைத் தொடர்ந்து மார்ச் மாதம், மலேசியாவின் எட்டாவது பிரதமராக பதவியேற்றார். அவர் தனது கட்சியான பெர்சத்து, அம்னோ-பி.என், பாஸ் மற்றும் கபுங்கான் பார்ட்டி சரவாக் ஆகியவைகளிடம் இருந்து ஆதரவைப் பெற்றுள்ளார்.

மூத்த அமைச்சர்கள்:

சர்வதேச வர்த்தக மற்றும் தொழில் அமைச்சர் – அஸ்மின் அலி
துணை அமைச்சர் லிம் பான் ஹாங் (செனட்டராக நியமிக்கப்படுவார்)
International Trade and Industries Minister – Azmin Ali, deputy minister Lim Ban Hong (to be appointed senator)

பாதுகாப்பு அமைச்சர் – இஸ்மாயில் சப்ரி யாகோப்
துணை அமைச்சர் இக்மல் ஹிஷாம் அப்துல் அஜீஸ்
Defence Minister – Ismail Sabri Yaakob, deputy minister Ikhmal Hisham Abdul Aziz

பொதுப்பணி துறை அமைச்சர் – ஃபடில்லா யூசோஃப்
துணை அமைச்சர் ஷாருதீன் பின் எம்.டி சல்லே
Works Minister – Fadillah Yusof, deputy minister Shahruddin Bin Md Salleh

கல்வி அமைச்சர் – முகமட் ராட்ஸி எம்.டி ஜிதின்
துணை அமைச்சர் I – டாக்டர் மஹ் ஹாங் சூன் (செனட்டராக நியமிக்கப்படுவார்)
துணை அமைச்சர் – II முஸ்லீமின் பின் யஹாயா
Education Minister – Mohd Radzi Md Jidin,
deputy minister I Dr Mah Hang Soon (to be appointed senator)
deputy minister II Muslimin Bin Yahaya

நிதி அமைச்சர்
துங்கு டத்தோ ‘ஸ்ரீ ஜஃப்ருல் தெங்கு அப்துல் அஜீஸ் (செனட்டராக நியமிக்கப்பட உள்ளார்)

Menteri Kewangan
YM Tengku Dato’ Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz (akan dilantik sebagai Senator)

துணை அமைச்சர் I : டத்தோ அப்துல். ரஹீம் பின் பேக்கரி
Timbalan Menteri I: YB Datuk Abd. Rahim Bin Bakeri

துணை அமைச்சர் II: ஒய்.பி. முகமட் ஷாஹர் பின் அப்துல்லா
Timbalan Menteri II: YB Mohd Shahar Bin Abdullah

பிரதமர் துறையில் அமைச்சர் (பொருளாதாரம்): டத்தோ ஸ்ரீ முஸ்தபா பின் முகமது
Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Ekonomi):YB Dato’ Sri Mustapa bin Mohamed
துணை அமைச்சர்: ஒய்.பி. ஆர்தர் ஜோசப் குருப்
Timbalan Menteri: YB Arthur Joseph Kurup

பிரதமர் துறையில் அமைச்சர் (சிறப்பு கடமைகள்): டத்தோ முகமட் ரெட்ஜுவான் யூசோப்
Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Tugas-tugas Khas):YB Dato’ Seri Mohd Redzuan Md Yusof
துணை அமைச்சர்: ஒய்.பி.தட்டின் மஸ்துரா பிந்தி யாசித்
Timbalan Menteri: YB Datin Mastura Binti Yazid

பிரதமர் துறையில் அமைச்சர் (பாராளுமன்றம் மற்றும் சட்டம்): டத்தோ தக்கியுதீன் பின் ஹாசன்
Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Parlimen dan Undang-undang)
YB Dato’ Takiyuddin Bin Hassan
துணை அமைச்சர்: டத்தோ எடின் சியாஸ்லி ஷித்
Timbalan Menteri: YB Dato’ Eddin Syazlee Shith

பிரதமர் துறையில் அமைச்சர் (மத விவகாரங்கள்): டாக்டர்.ஹஜி சுல்கிப்லி முகமட் அல் பக்ரி (செனட்டராக நியமிக்கப்படுவார்)
Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal Agama):YB Dato’ Seri Dr. Hj Zulkifli Mohamad Al-Bakri (akan dilantik sebagai senator)
துணை அமைச்சர்: ஒய்.பி. அஹ்மத் மர்சுக் பின் ஷாரி
Timbalan Menteri: YB Ahmad Marzuk Bin Shaary

பிரதமர் துறையில் அமைச்சர் (சபா மற்றும் சரவாக் விவகாரங்கள்) : டாக்டர். மாக்சிமஸ் ஜானிட்டி ஓன்கிலி
Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal Sabah dan Sarawak)
YB Datuk Seri Panglima Dr. Maximus Johnity Ongkili
துணை அமைச்சர்: ஒய்.பி. டத்தோ ‘ஹஜா ஹனிபா ஹஜார் தைப்
Timbalan Menteri: YB Dato’ Hajah Hanifah Hajar Taib

போக்குவரத்து அமைச்சர் : டாக்டர். வீ கா சியோங்
Menteri Pengangkutan:YB Datuk Seri Ir. Dr. Wee Ka Siong
துணை அமைச்சர்: ஒய்.பி. ஹாஜி ஹஸ்பி பின் ஹாஜி ஹபீபொல்லா
Timbalan Menteri: YB Haji Hasbi Bin Haji Habibollah

சுற்றுச்சூழல் அமைச்சர் : டத்தோ துவான் இப்ராஹிம் பின் துவான் மேன்
Menteri Alam Sekitar :YB Dato’ Tuan Ibrahim Bin Tuan Man
துணை அமைச்சர்: டத்தோ டாக்டர் அகமட் மஸ்ரிசல் முஹம்மது (செனட்டராக நியமிக்கப்படுவார்)
Timbalan Menteri: Dato’ Dr Ahmad Masrizal Muhammad (akan dilantik sebagai senator)

மனிதவள அமைச்சர் : டத்தோ சரவணன் முருகன்
Menteri Sumber Manusia: YB Datuk Seri Saravanan A/L Murugan
துணை அமைச்சர்: ஹாஜி அவாங் பின் ஹாஷிம்
Timbalan Menteri: YB Haji Awang Bin Hashim

கூட்டரசு பிரதேச அமைச்சர் : டத்தோ செரி பாங்லிமா ஹாஜி அன்வார் பின் மூசா
Menteri Wilayah Persekutuan :YB Tan Sri Datuk Seri Panglima Haji Annuar Bin Musa
துணை அமைச்சர்: ஒய்.பி. டத்தோ ஸ்ரீ டாக்டர் சந்தாரா குமார்
Timbalan Menteri: YB Dato’ Sri Dr Santhara Kumar

பெண்கள் மற்றும் குடும்ப அமைச்சர் : டத்தோ ஸ்ரீ ரினா பிந்தி ஹருன்
Menteri Wanita dan Keluarga: YB Datuk Seri Rina Binti Mohd Harun
துணை அமைச்சர்: டத்தோ ஹஜா சிட்டி ஜைலா பிந்தி மொஹட் யூசோஃப்
Timbalan Menteri: YB Dato’ Hajah Siti Zailah Binti Mohd Yusoff

உயர்கல்வி அமைச்சர்: டத்தோ ‘டாக்டர் நோரைனி பிந்தி அகமது
Menteri Pengajian Tinggi: YB Dato’ Dr Noraini Binti Ahmad
துணை அமைச்சர்: ஒய்.பி. டத்தோ டாக்டர் மன்சர் பின் ஓத்மான்
Timbalan Menteri: YB Dato’ Dr Mansor Bin Othman

எரிசக்தி மற்றும் இயற்கை வள அமைச்சர்: டத்தோ டாக்டர் ஷம்சுல் அனுவார் நசரா
Menteri Tenaga dan Sumber Asli :YB Dato Dr Shamsul Anuar Hj Nasarah
துணை அமைச்சர்: ஒய்.பி. அலி அனாக் பீஜு
Timbalan Menteri: YB Ali Anak Biju

உள்துறை அமைச்சர் :டத்துக் செரி ஹம்சா பின் ஜைனுதீன்
Menteri Dalam Negeri YB Datuk Seri Hamzah Bin Zainuddin
துணை அமைச்சர் I: டாக்டர் ஹாஜி இஸ்மாயில் பின் ஹாஜி முகமது
Timbalan Menteri I: YB Dato’ Sri Dr Haji Ismail Bin Haji Mohamed Said
துணை அமைச்சர் II: ஒய்.பி. ஜொனாதன் யாசின்
Timbalan Menteri II: YB Jonathan Yassin

சுகாதார அமைச்சர் : டத்தோ ஸ்ரீ டாக்டர் ஆதம் பின் பாபா
Menteri Kesihatan: YB Dato’ Sri Dr Adham bin Baba
துணை அமைச்சர் நான்: ‘டாக்டர் நூர் அஸ்மி பின் கசாலி
Timbalan Menteri I: YB Dato’ Dr Noor Azmi bin Ghazali
துணை அமைச்சர் II: ஒய்.பி. டத்துக் ஆரோன் ஆகோ டாகாங்
Timbalan Menteri II: YB Datuk Aaron Ago Dagang

வேளாண்மை மற்றும் உணவுத் துறை அமைச்சர்: டாக்டர் ரொனால்ட் கியாண்டி
Menteri Pertanian dan Industri Makanan YB Datuk Seri Dr Ronald Kiandee
துணை அமைச்சர் நான்: ஒய்.பி. டத்துக் செரி ஹெச்.ஜே அகமது பின் ஹம்சா
Timbalan Menteri I: YB Datuk Seri Hj Ahmad Bin Hamzah
துணை அமைச்சர் II: ஒய்.பி. டத்தோ ஹாஜி சே அப்துல்லா பின் மாட் நவி
Timbalan Menteri II: YB Dato’ Haji Che Abdullah Bin Mat Nawi

ஊரக வளர்ச்சி அமைச்சர்: டாக்டர் அப்துல் லத்தீப் பின் ஹெச்.ஜே அகமது
Menteri Pembangunan Luar Bandar: YB Datuk Dr Hj Abd Latiff Bin Hj Ahmad
துணை அமைச்சர் நான்: ஒய்.பி.டோ ‘அப்துல் ரஹ்மான் பின் முகமது
Timbalan Menteri I: YB Dato’ Abdul Rahman Bin Mohamad
துணை அமைச்சர் II: ஒய்.பி. டத்தோ ஹென்றி சம் அகோங்
Timbalan Menteri II: YB Dato’ Henry Sum Agong

வெளியுறவு அமைச்சர்: டத்தோ செரி ஹிஷாமுதீன் பின் துன் ஹுசைன்
Menteri Luar Negeri : YB Dato’ Seri Hishammuddin bin Tun Hussein
துணை அமைச்சர்: டத்தோ கமருதீன் ஜாஃபர்
Timbalan Menteri: YB Dato’ Kamaruddin Jaffar

உள்நாட்டு வர்த்தக மற்றும் பயனீட்டாளர் விவகார அமைச்சர்: டத்தோ அலெக்சாண்டர் நாந்தா லிங்கி
Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna :YB Datuk Alexander Nanta Linggi
துணை அமைச்சர்: ஒய்.பி. டத்தோ ‘ரோசோல் பின் வாஹித்
Timbalan Menteri: YB Dato’ Rosol Bin Wahid

தகவல் தொடர்பு மற்றும் மல்டிமீடியா அமைச்சர்: டத்தோ ‘செரி சைபுதீன் பின் அப்துல்லா
Menteri Komunikasi dan Multimedia: YB Dato’ Seri Saifuddin bin Abdullah
துணை அமைச்சர்: டத்தோ ஜாஹிடி பின் ஜைனுல் ஆபிடின்
Timbalan Menteri: YB Datuk Zahidi Bin Zainul Abidin

வீட்டுவசதி மற்றும் உள்ளாட்சி அமைச்சர் : ஹஜா ஜுரைதா கமருதீன்
Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan: YB Hajah Zuraida Kamaruddin
துணை அமைச்சர்: டத்தோ ஸ்ரீ இஸ்மாயில் பின் அப்து முத்தலிப்
Timbalan Menteri: YB Dato’ Sri Ismail Bin Abd Mutalib

அறிவியல், தொழில்நுட்பம் மற்றும் கண்டுபிடிப்பு அமைச்சர்: கைரி ஜமாலுதீன்
Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi: YB Khairy Jamaluddin
Timbalan Menteri: YB Ahmad Amzad Bin Hashim
துணை அமைச்சர்: அகமது அம்சாத் பின் ஹாஷிம்

தொழில் முனைவோர் மற்றும் கூட்டுறவு மேம்பாட்டு அமைச்சர்: டத்தோ ஸ்ரீ டாக்டர் ஹெச்.ஜே.வான் ஜுனைதி பின் துவாங்கு ஜாஃபர்
Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi: YB Dato’ Sri Dr Hj Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar
துணை அமைச்சர்: டத்தோ விரா மாஸ் எர்மியாட்டி பிந்தி ஹெச்.ஜே.சம்சுதீன்
Timbalan Menteri: YB Datuk Wira Mas Ermieyati Binti Hj Samsudin

தோட்ட மேம்பாடு மற்றும் பொருட்கள் நிறுவனத்தின் அமைச்சர் : டத்தோ டாக்டர் முகமட் கைருதீன் பின் அமன் ரசாலி
Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi: YB Dato’ Dr Mohd Khairuddin Bin Aman Razali
துணை அமைச்சர் நான்: டத்தோ ஸ்ரீ டாக்டர் வீ ஜெக் செங்
Timbalan Menteri I: YB Dato’ Sri Dr Wee Jeck Seng
துணை அமைச்சர் II: மோங்கினின் வில்லி
Timbalan Menteri II: YB Willie anak Mongin

தேசிய ஒற்றுமை அமைச்சர் : டத்தோ ஹலிமா பிந்தி முகமது சாதிக்
Menteri Perpaduan Negara: YB Datuk Halimah Binti Mohamed Sadique
துணை அமைச்சர்: ஒய்.பி. டத்தோ ஸ்ரீ தியோங் கிங் கிங்
Timbalan Menteri: YB Dato’ Sri Tiong King Sing

இளைஞர் மற்றும் விளையாட்டு அமைச்சர்:டத்தோ ஸ்ரீ ரீசல் மெரிக்கன் பின் நைனா மெரிக்கன்
Menteri Belia dan Sukan:YB Dato’ Sri Reezal Merican Bin Naina Merican
துணை அமைச்சர்: வான் அகமட் பாய்சால் பின் வான் அகமட் கமல் (செனட்டராக தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார்)
Timbalan Menteri: Wan Ahmad Fayhsal Bin Wan Ahmad Kamal
(akan dilantik sebagai senator)