கோவிட்-19 (அக்.15): 7,420 புதிய நேர்வுகள்

சுகாதார அமைச்சகம் இன்று 7,420 புதிய கோவிட் -19 நேர்வுகளைப் பதிவு செய்துள்ளது, ஒட்டுமொத்த நேர்வுகளின் எண்ணிக்கை 2,377,033 ஆக உள்ளது.

அக்டோபர் 9 முதல், சுகாதார அமைச்சகம் அதன் கோவிட்நவ் போர்டல் வழியாக நள்ளிரவுக்குப் பிறகு மாநில வாரியாக புதிய நேர்வுகளின் முறிவை மட்டுமே வெளியிடும்

(அக்டோபர் 14) : நேற்று பதிவான 8,084 புதிய நேர்வுகள் விவரம் பின்வருமாறு;

சிலாங்கூர் (1,630)

சரவாக் (1,061)

கெளந்தன் (896)

ஜோகூர் (804)

சபா (691)

பினாங்கு (587)

தெரெங்கானு (452)

கெடா (416)

பேராக் (409)

கோலாலம்பூர் (304)

பகாங் (289)

மலாக்கா (255)

நெகிரி செம்பிலன் (184)

பெர்லிஸ் (82)

புத்ராஜெயா (24)

லாபுவான் (0)

நேற்றைய வரை, மலேசியாவுக்கான (R-NAUGHT) ஆர்-நாட் தொடர்ந்து நான்கு நாட்களாக 0.88 ஆக உள்ளது. கோவிட்-19 பரவுவது குறைந்து வருவதாக 1.00 க்கும் குறைவான ஆர்-நாட் தெரிவிக்கிறது.

நெகேரி செம்பிலன் மற்றும் புத்ரஜாயா மட்டுமே 1.00 க்கும் மேற்பட்ட ஆர்-நாட் கொண்ட மாநிலங்கள்.