செலவுகளைக் கட்டுப்படுத்த பேராக் அரசாங்கம் 27 துணை நிறுவனங்களை மூடுகிறது

பேராக் மாநில அரசாங்கம் அதன் 27 துணை நிறுவனங்களைச் செயல்படாதவை மற்றும் சுமையானவை என்று அடையாளம் காணப்பட்டு செலவுகளைக் கட்டுப்படுத்துவதற்காக மூடியுள்ளது.

பேராக் மந்திரி பெசார் சாரணி முகமட் (மேலே) மூடியதால் பாதிக்கப்பட்ட பெர்படானான் கெமஜுவான் பேராக் (PKNP) துணை நிறுவனங்கள் வணிக நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளவில்லை மற்றும் மாநில அரசாங்கத்திற்கு பங்களிக்கவில்லை என்று கூறினார்.

இன்று ஈப்போவில் ராஜா திஹிலிர் பேராக் ராஜா இஸ்கந்தர் சுர்கர்னைன் சுல்தான் இட்ரிஸ் ஷாவின் [email protected] திட்டத்தின் தொடக்க விழாவுக்குப் பிறகு அவர் செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில், “அவர்கள் செயல்படவில்லை, வணிகம் இல்லை, அரசாங்கத்திற்கு திருப்பிக் கொடுக்க முடியவில்லை, சம்பளம் மற்றும் பலவற்றைச் செலுத்த வேண்டியதால் நிறுவனத்திற்கும் சுமையாக இருந்தது என்பதை நாங்கள் கண்டறிந்தோம்,” என்று கூறினார்.

2030 ஆம் ஆண்டிற்குள் அரசாங்கத்துடன் இணைக்கப்பட்ட அனைத்து நிறுவனங்களிடமிருந்தும் (government-linked companies) மொத்தமாக ரிம100 மில்லியன் பங்களிப்பைப் படிப்படியாக அடைய மாநில அரசு இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளது என்று கூறிய அவர், சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து GLCs.க்களும் இலாபம் ஈட்ட அரசாங்கம் வழங்கும் ஒவ்வொரு வளர்ச்சி மற்றும் திட்டத்திலும் முழுமையான திட்டமிடலை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றார்.

பேராக்கில் கைவிடப்பட்ட பல வீட்டுத் திட்டங்கள்குறித்து கேட்டபோது, இந்த விவகாரத்தை நிவர்த்தி செய்ய உள்ளூராட்சி மேம்பாட்டு அமைச்சகத்துடன் இணைந்து பணியாற்றுமாறு மாநில வீட்டுவசதி மற்றும் உள்ளூராட்சிக் குழுத் தலைவர் சாண்ட்ரியா இங் ஷை சிங்கை(Sandrea Ng Shy Ching) கேட்டுக் கொண்டதாகச் சாரணி கூறினார்.

“பேராக் வீட்டுவசதி மற்றும் சொத்து வாரியக் கூட்டத்தில், நடமாட்டக் கட்டுப்பாட்டு உத்தரவு காரணமாகப் பல நிறுவனங்களின் திட்டங்கள் நிறுத்தப்பட்டதாகவும், அவர்கள் தளத்தில் பணிகளை மீண்டும் தொடங்கியபோது கட்டுமானப் பொருட்களுக்கு அதிகப்படியான விலை உயர்வுகளை எதிர்கொண்டதாகவும், அத்துடன் தொழிலாளர் பிரச்சினைகளை எதிர்கொண்டதாகவும் குறிப்பிடப்பட்டது,” என்று அவர் கூறினார்.

முன்னதாக, தனது உரையில், [email protected] திட்டம் மாநிலத்தில் முழுமையான உள்கட்டமைப்பு மற்றும் தரமான வசதிகளுடன் ஒரு முறையான நிலையான வீட்டுவசதி மற்றும் வணிக மேம்பாடு என்று சாரணி கூறினார்.

இந்தத் திட்டம் வளமான பேராக் 2030 திட்டத்தின் நோக்கங்களை ஆதரிக்கும் என்றும், சொத்துத் துறைக்கு ஆதரவாக முழுமையான அணுகுமுறையை எடுக்க மாநில அரசின் உறுதிப்பாட்டிற்கு இணங்க, வளமான மற்றும் வாழக்கூடிய சமூகத்தை உருவாக்குவதற்கு பங்களிக்கும் என்றும் அவர் கூறினார்.