பூமிபுத்ரா மக்கள்தொகை இந்த ஆண்டு 21.13 மில்லியனாக உள்ளது – DOSM

புள்ளிஇயல் துறை (Statistics Department) படி, இந்த ஆண்டு மொத்த பூமிபுத்ரா மக்கள் தொகை 21.13 மில்லியனாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது, இது கடந்த ஆண்டு 20.9 மில்லியன் மக்களுடன் ஒப்பிடும்போது 1.1 சதவீத வளர்ச்சி விகிதமாகும்.

இன்று ஒரு அறிக்கையில், ஆண் மக்கள் தொகை 10.69 மில்லியன் மற்றும் 10.44 மில்லியn பெண்களைவிட அதிகமாக இருப்பதாகவும், ஒட்டுமொத்த மக்கள்தொகைக்கான பாலின விகிதம் ஒவ்வொரு 100 பெண்களுக்கும் 102 ஆண்களாகவும் உள்ளது.

“மக்கள்தொகை புள்ளிவிவரங்களின் அடிப்படையில், 2021 இல் பூமிபுத்ராவின் பிறப்புகளின் எண்ணிக்கை 357,140 ஆக இருந்தது, பிறக்கும்போது ஆயுட்காலம் ஆண்களுக்கு 70.5 ஆண்டுகள் மற்றும் பெண்களுக்கு 74.7 ஆண்டுகள். இதற்கிடையில், பூமிபுத்ரா பெண்ணின் மொத்த கருவுறுதல் விகிதம் 2020 இல் 2.2 ஆக இருந்து 2021 இல் 2.1 ஆகக் குறைந்துள்ளது, ”என்று திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது.

பூமிபுத்ரா புள்ளியியல் 2022 இன்று முதல் முறையாக வெளியிடப்பட்டது, இது 2017 முதல் 2022 வரை தேசிய மற்றும் மாநில அளவில் சமூக மற்றும் பொருளாதாரப் பகுதியில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பூமிபுத்ரா புள்ளிவிவரங்களையும் காட்டுகிறது.

DOSM இன் கூற்றுப்படி, 2021 இல் பூமிபுத்ராவுக்கான இறப்புகளின் எண்ணிக்கை 138,868 ஆக இருந்தது, மருத்துவ ரீதியாக உறுதிப்படுத்தப்பட்ட மூன்று முக்கிய காரணங்கள் கோவிட்-19 தொற்று (17,654 இறப்புகள்),  இதய நோய்கள் (13,563 இறப்புகள்) மற்றும் நிமோனியா (10,914 இறப்புகள்).

வேலைவாய்ப்பு, கல்வி நிலை

தொழிலாளர் துறையில், 2021 இல் மொத்தம் 9.26 மில்லியன் தொழிலாளர்கள் பூமிபுத்ராவாக இருந்தனர், இதில் 5.58 மில்லியன் ஆண்களும் 3.68 மில்லியன் பெண்களும் இருந்தனர்.

“2021 ஆம் ஆண்டில், கல்வித் தகுதியின் அடிப்படையில், இரண்டாம் நிலை மற்றும் அதற்குக் குறைவான கல்வித் தகுதியைக் கொண்ட பூமிபுத்ரா தொழிலாளர்களின் பங்கு 64.8 சதவீதமாக இருந்தது, அதே நேரத்தில் பூமிபுத்ரா தொழிலாளர்களில் 35.2 சதவீதம் பேர் மூன்றாம் நிலைக் கல்வியைப் பெற்றனர், இது 2020 இல் 34.7 சதவீதமாக இருந்தது.

மறுபுறம், திணைக்களத்தின் படி, பூமிபுத்ராவின் வேலையின்மை விகிதம் 2021 இல் 5 சதவீதமாக இருந்தது, இது முந்தைய ஆண்டில் 4.5 சதவீதமாக இருந்தது.

பட்டதாரி புள்ளிவிவரங்களின் அடிப்படையில், 2021 இல் பதிவு செய்யப்பட்ட பூமிபுத்ரா பட்டதாரிகளின் எண்ணிக்கை 3.63 மில்லியன் நபர்கள் என்றும் அவர்களில் 1.63 மில்லியன் ஆண்கள் மற்றும் 2 மில்லியன் பெண்கள் என்றும் DOSM தெரிவித்துள்ளது.

2021 ஆம் ஆண்டில் சொத்து பரிமாற்றத்திற்காக, மொத்தம் 106,276 பரிவர்த்தனைகள் RM30.83 பில்லியன் மதிப்புள்ள குடியிருப்பு சொத்துக்களுக்காகப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும், RM1.45 பில்லியன் பரிமாற்ற மதிப்பில் 2,834 பரிவர்த்தனைகள் வணிக சொத்துக்காகப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது.

இதற்கிடையில், 2021 ஆம் ஆண்டில் சமூக நலத்துறையின் கீழ் உள்ள பொது நல நிறுவனத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட பூமிபுதேராவின் எண்ணிக்கை முந்தைய ஆண்டில் பதிவு செய்யப்பட்ட 2,948 நபர்களிலிருந்து 3,228 நபர்களாக அதிகரித்துள்ளது.

“மொத்தத்தில், 1,402 நபர்கள் குழந்தை பராமரிப்பு மையங்களிலும், 495 நபர்கள் ஊனமுற்றோருக்கான நிறுவனங்களிலும், 1,051 நபர்கள் முதியோர் மற்றும் ஆதரவற்றோருக்கான நிறுவனங்களிலும் உள்ளனர்,” என்று அது மேலும் கூறியது.