சிம்: 54 வயதான EPF உறுப்பினர்களில் 35% பேர்களுக்கு 10 ஆயிரம் ரிங்கிட்டிற்கும் குறைவான சேமிப்பு உள்ளது

ஜனவரி 1, 2023 இல் 54 வயதை எட்டிய 35% ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி (EPF) உறுப்பினர்களின் சேமிப்பில் ரிம 10,000 க்கும் குறைவாக இருப்பதாகத் துணை நிதி அமைச்சர் ஸ்டீவன் சிம் சீ கியோங் கூறினார்.

இந்த 94,827 உறுப்பினர்கள் மொத்தம் ரிம 246.1 மில்லியன் வாழ்நாள் சேமிப்பை பெற்றுள்ளனர், என்றார்.

ரிம1 மில்லியனுக்கு மேல் சேமிப்பு உள்ளவர்கள் 2% அல்லது 4,877 உறுப்பினர்கள் மட்டுமே உள்ளனர், மொத்தமாக ரிம 7.9 பில்லியன் உள்ளன.

“ஜனவரி 1, 2023 நிலவரப்படி, 54 வயதிற்குட்பட்ட 274,715 உறுப்பினர்கள் அல்லது நிதியின் மொத்த 15.7 மில்லியன் உறுப்பினர்களில் 1.7 சதவீதம் பேர் உள்ளனர், மொத்த சேமிப்பு ரிம 35.72 பில்லியன் ஆகும்,” என்று அவர் இன்று நாடாளுமன்றத்தில் கேள்வி பதில் அமர்வின்போது கூறினார்.

54 வயதிற்குட்பட்ட EPF உறுப்பினர்கள் ரிம 10,001 – ரிம 20,000 வரையிலான சேமிப்புக் கணக்குகளில் எட்டு சதவிகிதம், தொடர்ந்து 13% ரிம 20,001 – ரிம 50,000, மற்றும் 12% ரிம 50,001 – ரிம100,000.

இதற்கிடையில், சுமார் 13% பேர் ரிம 100,001 – ரிம 200,000 மற்றும் ரிம 200,001 – ரிம 500,000, அதே நேரத்தில் 4% பேர் ரிம 500,001 – ரிம 1 மில்லியன்வரை உள்ளனர்.