நியூயார்க்கின் Signature வங்கி மூடப்பட்டது

அமெரிக்காவில் மற்றொரு வங்கி வீழ்ச்சி கண்டுள்ளது.

SVB எனும் Silicon Valley வங்கி மூடப்பட்ட சில நாள்களில் நியூயார்க்கைத் தளமாகக் கொண்ட Signature வங்கி மூடப்பட்டுள்ளது.

Signature வங்கியில் கணக்கு வைத்திருப்பவர்களுக்கு முழுப் பணமும் திருப்பிக் கொடுக்கப்படும் என அமெரிக்க நிதியமைச்சும் வங்கிக் கட்டுப்பாட்டு அதிகாரிகளும் அறிவித்தனர்.

மார்ச் 8ஆம் தேதி நிலவரப்படி Signature வங்கியில் இருந்த மொத்த வைப்புத் தொகை 89.17 பில்லியன் டாலர்.

Silicon Valley, Signature வங்கிகளின் மூத்த நிர்வாகிகள் பொறுப்பிலிருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளனர்.

 

 

-sm