ஐ.நா.வில் காஷ்மீர் பிரச்சினையை விவாதிக்க வேண்டும் – பாகிஸ்தான் கோரிக்கையை நிராகரித்த சீனா