தேசிய பயன்பாட்டு தரவுத்தளம் தயாரானவுடன் இலக்கு மின்சார மானிய திட்டம் அறிவிக்கப்படும்

தேசிய பயன்பாட்டு தரவுத்தளம் (Padu) அமைப்பு இந்த ஆண்டு இறுதியில் நிறைவடைந்த பின்னர் T20  பிரிவின் கீழ் உள்ளவர்களுக்கு இலக்கு மின்சார மானியங்களைச் செயல்படுத்துவது அறிவிக்கப்படும்.

இயற்கை வளங்கள், சுற்றுச்சூழல் மற்றும் காலநிலை மாற்ற அமைச்சர் நிக் நஸ்மி நிக் அகமது கூறுகையில், தற்போது குழுவுக்கான மானியம் நுகர்வு அடிப்படையிலானது, அவர்களின் வருமானத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது அல்ல.

எனவே, T20  பிரிவுக்கான வருமானத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட இலக்கு மின்சாரத்தை Padu அமைப்பு முழுமையாக முடித்தால் மட்டுமே செயல்படுத்த முடியும் என்று அவர் கூறினார்.

“ஒரு T20  வீட்டில் ஐந்து அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட ஏர் கண்டிஷனர்கள், ஒரு உலர்த்தி மற்றும் பல உபகரணங்கள் இருந்தால், மின் கட்டணம் ரிம500 முதல் ரிம700 அல்லது அதற்கு மேற்பட்டதாக இருக்கும்”.

“M40 மற்றும் B40 குழுக்களுடன் ஒப்பிடும்போது அவர்கள் அதிக மானியத்தைப் பெறுவதும், ரிங்கிட் அடிப்படையில் அதிக ஆதாயம் பெறுவதும் நியாயமற்றது, ஏனெனில் இது (மானியம்) நுகர்வை அடிப்படையாகக் கொண்டது,” என்று அவர் இன்று நாடாளுமன்ற அமர்வில் அமைச்சர்களின் கேள்வி நேரத்தின்போது கூறினார்.

T20 குழு சூரிய சக்தியைப் பயன்படுத்த ஊக்குவிக்கப்பட வேண்டும் என்றும் நிக் நஸ்மி ஒப்புக் கொண்டார், ஆனால் புதுப்பிக்கத் தக்க எரிசக்தியின் விலை நியாயமானதாகவும் வழக்கமான மின்சார ஆதாரங்களுடன் போட்டித்தன்மையுடனும் இருக்க வேண்டும்.

கூ போயே தியோங்கின்(Khoo Poay Tiong) (Pakatan Harapan-Kota Melaka) துணைக் கேள்விக்குப் பதிலளித்தபோது அவர் இதைக் கூறினார்.

T20 குழு இனி ஏன் மின்சார மானியங்களை அனுபவிக்காது என்பதையும், மாற்று மின்சார ஆதாரமாகச் சூரிய சக்தியைப் பயன்படுத்த அரசாங்கம் அவர்களை ஊக்குவிக்குமா என்பதையும் அறிய கூ விரும்பினார்.

ஜனவரி 1 முதல் ஜூன் 30 வரையிலான காலக்கட்டத்தில் ரிம 5.4 பில்லியன் சேமிப்பு இருந்ததாக நிக் நஸ்மி, ஜனவரியில் சமச்சீரற்ற செலவு-மூலம் (ICPT) சரிசெய்தலைத் தொடர்ந்து மானிய சேமிப்பு குறித்த அசல் கேள்விக்குப் பதிலளித்தார்.

“ஜூலை முதல் டிசம்பர் 2022 வரையிலான காலத்திற்கான ICPT செலவு RM16.16 பில்லியன் ஆகும், இது 27 சென்/கிலோவாட் கூடுதல் கட்டண விகிதத்திற்கு சமமானதாகும், இது ஜனவரி முதல் ஜூன் 2023 வரை நுகர்வோருக்கு அனுப்பப்பட வேண்டும்”.

“இருப்பினும், அரசாங்கம் உள்நாட்டுப் பயனர்களுக்கு 2 சென்/கிலோவாட் தள்ளுபடியையும், குறைந்த மின்னழுத்த வகை (tariffs B and D) மற்றும் குறிப்பிட்ட விவசாயப் பிரிவுகளில் (tariffs H, H1, and H2 3.70 சென்/கிலோவாட் கூடுதல் கட்டணம்) மற்றும் H2) ஜனவரி 1 முதல் ஜூன் 30 வரையிலான காலத்திற்கு”.

“உள்நாட்டு அல்லாத பிற பயனர்களுக்கான கூடுதல் கட்டணம் அதே காலத்திற்கு 20 சென்/கிலோவாட் ஆகும்,” என்று அவர் கூறினார்.