அமெரிக்காவை குறிவைக்கும் சீனாவின் நீண்ட தூர குண்டுவீச்சு விமானிகள் – பென்டகன்

வாஷிங்டன், அமெரிக்காவை இலக்காகக் கொண்ட பணிகளுக்கு நீண்ட தூர குண்டுவீச்சு விமானிகளுக்கு  நீண்ட காலமாக  சீனா   தீவிரமாக பயிற்சி அளித்து வருகிறது. கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில், மக்கள் விடுதலை இராணுவம் (PLA) விரைவாக உள்ளது.

நீருக்கடியில் குண்டு இயக்கும் பகுதிகளை விரிவுபடுத்தி உள்ளது .முக்கியமான கடற்பகுதி பகுதிகளில் அனுபவத்தை பெறுவதுடன், அமெரிக்கா மற்றும் அதன் நட்பு இலக்குகளுக்கு எதிராக தாக்குதலுக்கும் பயிற்சியளிக்கிறது.

அமெரிக்க அரசாங்க  காங்கிரஸால் வெளியிடப்பட்ட இராணுவ மற்றும் பாதுகாப்பு வளர்ச்சிக்கான வருடாந்தர அறிக்கை   இது முந்தைய ஆண்டில் சீன இராணுவ முன்னேற்றங்களை விவரிக்கிறது.

இந்த அறிக்கை சீனாவின் நீண்ட தூர குண்டுவீச்சில் ஒரு அணுசக்தி திறனை சீனா தொடர்கிறது என்று  அறிக்கை விவரிக்கிறது.

அணுசக்தி திறன் கொண்ட குண்டுவீச்சுக்களின் முதல் தடவையாக,  நிலம், கடல், மற்றும் வான்வெளி என சீன  ஒருங்கிணைத்து உள்ளது.

சீன அதிபர்  ஜி ஜின்பிங், சீனாவின் ஆயுதப் படைகளை நவீனமயமாக்க விரும்பும் தனது விருப்பத்தை இரகசியமாகக் வைத்திருக்கவில்லை. பரந்த அளவிலான ஊழல்களை அகற்றி, நாட்டின் இராணுவ வன்பொருள் புதுப்பிக்கிறார். என அறிக்கையில் கூறபட்டு உள்ளது.

மக்கள் விடுதலை இராணுவம்  அதன் வரலாற்றில் மிகவும் விரிவான மறுகட்டமைப்பு கூட்டு நடவடிக்கைகளை எதிர்த்துப் போராடும் ஒரு சக்தியாக மாறும்” என்று அறிக்கையில் உள்ளது.

-dailythanthi.com