லொக்மான் ஆடம் செக்ஸ் காணொளிகளை இந்தோனேசியா எடுத்துச் செல்கிறார்

அம்னோ உச்சமன்ற உறுப்பினர் லொக்மான் ஆடம், பொருளாதார அமைச்சர் அஸ்மின் அலி சம்பந்தப்பட்டதாகக் கூறப்படும் ஓரினப் புணர்ச்சிக் காணொளியை ஜகார்த்தாவில் உள்ள ஒரு தடயவியல் நிறுவனத்திடம் கொடுத்துச் சோதிப்பதற்காக எடுத்துச் செல்கிறார்.

“காணொளி எனக்குச் சொந்தமானதல்ல என்பதால் என்னால் அந்த நிறுவனத்தின் பெயரை வெளியிட முடியாது.

“சோதனை முடிவுகள் இரண்டு நாளில் தெரிந்துவிடும் என்று எதிர்பார்க்கிறோம்”. என்றார். சோதனைகள் முடிந்ததும் அது உண்மையான காணொளிதானா எனத் தெரிந்துவிடும்,

“அது உண்மையானதுதான் என்று தெரிந்து விட்டால் அஸ்மின் விரும்பினாலும் விரும்பாவிட்டாலும் அவர் மலேசிய மக்களுக்குப் பதில் சொல்லித்தான் ஆக வேண்டும்”, என லொக்மான் இன்று கேஎல்ஐஏ -2இல் கூறினார்.

சந்துபோங் பிகேஆர் முன்னாள் தலைவர் ஹஸிக் அசிஸ், அக்காணொளியில் இருப்பது அவர்தான் என்றும் அது சண்டாகான் தங்கு விடுதி ஒன்றில் பதிவு செய்யப்பட்டது என்றும் அவருடன் இருப்பவர் அஸ்மின் அலி என்றும் கூறிக் கொண்டிருக்கிறார்.

ஆனால், அஸ்மின் அதை மறுக்கிறார்.