பேராசிரியர்:ஹங் துவா, ஹங் ஜெபாட், ஹங் லி போ –…

ஹங் துவா, ஹங் ஜெபாட் முதலிய மலாய் வீரர்கள் வாழ்ந்ததற்கு எழுத்துப்பூர்வ சான்றுகள் இல்லை என்கிறார் நிறைநிலை பேராசிரியர் கூ கே கிம். அதேபோல் மலாக்கா சுல்தான் மன்சூர் ஷாவின் ஐந்தாவது மனைவி என்று கூறப்படும் ஹங் லி போ இருந்ததற்கும் சான்றுகள் கிடையாது என்கிறார் அவர். அந்த…

கல்வி அமைச்சர் முகைதின் யாசின் இந்த வரலாற்றை போதிப்பாரா?

மலாக்காவின் வீழ்ச்சியினை ஒரு மலாய் வரலாறு புத்தகம் பின்வருமாறு குறிப்பிடுகின்றது:- 1.Perpecahan rakyat melaka disebabkan oleh pertelingkahan yang sering tercetus antara golongan Tamil-islam dan golongan melayu. 2.Tun Mutahir berasal dari Tamil Islam,beliau adalah bapa saudara kepada Sultan Mahmud.…

மறைக்கப்படும் சுதந்திர வீரர்களின் வரலாறுகள்

[கா. கலைமணி - [email protected]] மலேசியாவில் மலாய்க் காரர்கள் அல்லாதோரின் கலை, கலாச்சாரம், மற்றும் சுதந்திரத்திற்கானப் போராட்ட Read More