கல்வி அமைச்சர் முகைதின் யாசின் இந்த வரலாற்றை போதிப்பாரா?

மலாக்காவின் வீழ்ச்சியினை ஒரு மலாய் வரலாறு புத்தகம் பின்வருமாறு குறிப்பிடுகின்றது:-

1.Perpecahan rakyat melaka disebabkan oleh pertelingkahan yang sering tercetus antara golongan Tamil-islam dan golongan melayu.

2.Tun Mutahir berasal dari Tamil Islam,beliau adalah bapa saudara kepada Sultan Mahmud.

3.Perlantikan Tun Mutahir sebagai Bendahara menimbulkan semula persaigan kuasa antara golongan Tamil-Islam dengan golongan Melayu.

4.Walaupun beliau seorang pentadbir yang cekap,beliau mempunyai ramai musuh.

5.Tun mutahir telah melantik saudara-maranya untuk menyandang jawatan penting dalam pentadbiran kerajaan.

6.ini menyebabkan timbul perasaan tidak puas hati dikalangan pembesar-pembesar melayu.

7.Tambahan pula,Tun mutahir menimbulkan kemurkaan Sultan mahmud apabila beliau mengahwinkan anak perempuannya Tun fatimah kepada Tun Ali.

8.Atas hasutan musuh-musuh Tun Mutahir,baginda mengeluarakan peritah supayah Tun Mutahir dan keluarga dibunuh.

9.Tun Mutahir dituduh ingin merampas kuasa daripada sultan Mahmud.

10.setelah Tun Mutahir dibunuh,Sultan Mahmud telah berkahwin dengan Tun Fatimah.

11.Menurut sejarah Melayu,sultan mahmud akhirnya kesal dengan perbuatannya apabila menyedari yang Tun mutahir telah difitnah.

துன் முத்தாகிர் மலாக்கா சாம்ராச்சியத்தின் கடைசி பண்டாகரா. இவர் ஒரு தமிழ் முசுலிம். இது ஒரு மறைக்கப்பட்ட வரலாறு. இந்த வரலாற்றினை தற்போதைய வரலாறு பாடத்தில் சேர்த்துக் கொள்ள கல்வி அமைச்சு முன் வருமா?

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிபீடியாவில் இருந்து துன் பாத்திமா குறித்த சில குறிப்புகள்:-

Tun Fatimah was a well-known Malaysian heroine and daughter to the Malaccan Bendahara who lived during the 16th century. She was married to Malacca’s Sultan Mahmud Shah as one of his consorts after all her male siblings were executed.

She was of a Tamil Muslim descent, her father was Tun Mutahir, a Bendahara (Prime Minister) in Sultan Mahmud’s time. Tun Mutahir was the descendant of Tun Kudu and Tun Ali’s marriage (Both are prominent figures in the times of Sultan Muzzafar Shah, the 5th Sultan of Malacca).

Tun Fatimah was already married when the Sultan set his sights on her to become his new and latest wife. Tun Fatimah refused to divorce her husband when the Pembesar (Courtiers) urged her, this was her ultimate undoing because it led to the execution of all of her male relatives in her family, including the Bendehara Tun Mutahir and also her husband.

Tun Fatimah finally complied with the Sultan’s wishes, she became his wife and she bore him two Princes and two princesses. The younger of the two Prince, Raja Raden Ali would in a few years become the second ruler of Johor Sultanate as Sultan Alauddin Riayat Shah for 36 years.

—————————————————————————————————————————————–
Compiled by:- Inbachudar Chandran.

TAGS: