மே மாதத்தில் பணவீக்கம் 25.2 சதவீதமாக குறைந்துள்ளது

கொழும்பில் உள்ள நுகர்வோர் விலைச் சுட்டெண்ணின் படி, மே மாதத்தில் பணவீக்கம் 25.2 சதவீதமாக குறைந்துள்ளதாக சனத்தொகை மற்றும் புள்ளிவிபரத் திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது.

விலைக் குறியீட்டின்படி, ஏப்ரல் மாதத்தில் பணவீக்கம் 35.3 சதவீதமாக இருந்தது.

இதேவேளை, ஏப்ரல் மாதத்தில் 30.6 வீதமாக இருந்த உணவு வகையின் வருடாந்த பணவீக்கம் மே மாதத்தில் 21.5 வீதமாகவும் குறைந்துள்ளதாக திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது.

மேலும், மே மாதத்திற்கான உணவு அல்லாத பிரிவின் வருடாந்த பணவீக்கம் 27 சதவீதமாக பதிவாகியுள்ளது.

இது ஏப்ரல் மாதத்தில் 37.6 சதவீதமாக பதிவாகியுள்ளதாக மக்கள் தொகை மற்றும் புள்ளிவிபரவியல் திணைக்களம் மேலும் தெரிவித்துள்ளது.

 

-if