கொழும்பின் அத்யாவசிய பொருட்களின் பணவீக்கம் நவம்பர் மாதத்தில் 3.4% ஆக அதிகரிப்பு

கொழும்பு நுகர்வோர் விலைச் சுட்டெண் மூலம் வருடா வருடம் அடிப்படையில் அளவிடப்படும் இலங்கையின் ஒட்டுமொத்த பணவீக்க விகிதம் அக்டோபரில் 1.5% ஆக இருந்த நவம்பரில் 3.4% ஆக அதிகரித்துள்ளது.

மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு மற்றும் புள்ளியியல் துறை (டிசிஎஸ்), அதன் சமீபத்திய அறிக்கையில், உணவுக் குழுவின் ஆண்டுக்கு ஆண்டு பணவீக்கம் அக்டோபரில் -5.2% இல் இருந்து நவம்பரில் -3.6% ஆக அதிகரித்துள்ளது.

இதற்கிடையில், உணவு அல்லாத குழுவின் ஆண்டுக்கு ஆண்டு பணவீக்கம் அக்டோபரில் 4.9% இல் இருந்து நவம்பரில் 6.8% ஆக உயர்ந்துள்ளது.

நவம்பர் மாதத்தில், உணவுப் பொருட்களின் பணவீக்கத்தின் பங்களிப்பு -1.20% ஆகவும், உணவு அல்லாத பொருட்களின் பங்களிப்பு 4.5% ஆகவும் இருந்தது. வீட்டுவசதி, நீர், மின்சாரம், எரிவாயு மற்றும் பிற எரிபொருள்கள், கல்வி, ஆடை மற்றும் பாதணிகள், மதுபானங்கள், புகையிலை மற்றும் போதைப்பொருள், பொழுதுபோக்கு மற்றும் கலாச்சாரம், சுகாதாரம் மற்றும் இதர பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளின் குழுக்களில் மதிப்பு மாற்றம் அதிகரிப்பதே இதற்கு முக்கிய காரணம் என்று DCS கூறியது. .

வீட்டு உபகரணங்களை வழங்குதல் மற்றும் வழக்கமான வீட்டு பராமரிப்பு, உணவகங்கள் மற்றும் ஹோட்டல்கள் மற்றும் போக்குவரத்து ஆகிய குழுக்களுக்கு மதிப்பு மாற்றம் குறைவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், இந்த மாதத்தில் குழுத் தொடர்புகளில் மிகக் குறைந்த விலை உயர்வு பதிவாகியுள்ளது.

CCPI என்பது பணவீக்கத்தை அளவிடுவதற்காக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு பொருளாதார குறிகாட்டியாகும், இது ஆண்டு முழுவதும் CCPI இன் சதவீத மாற்றத்தில் வரையறுக்கப்படுகிறது. பொதுவான பயன்பாட்டில் பணவீக்கத்தின் இரண்டு அளவுகள் உள்ளன. ஒரு அளவீடு என்பது ஆண்டுக்கு ஆண்டு அடிப்படை அல்லது புள்ளி-க்கு-புள்ளி பணவீக்கம் (கடந்த 12 மாதங்களில் CPI இன் சதவீத மாற்றம்). மற்ற அளவீடு, ‘நகரும் சராசரி பணவீக்கம்’ (கடந்த 12 மாதங்களின் சராசரி விலைக் குறியீட்டிற்கும் முந்தைய 12 மாதங்களின் சராசரி விலைக் குறியீட்டிற்கும் இடையிலான சதவீத வேறுபாடு).

 

 

-ad