உலக நாடுகளின் கல்வியை பாதித்த கொரோனா – உலக வங்கியின் ஆய்வில் தகவல்