இது தாண்டா……ஓரிஜினல். “” அம்மா. . ”’ “”….!!!!!

இவுங்க  உங்க அம்மா இல்ல, எங்க அம்மா இல்ல! ஊருக்கே அம்மா!!!….!!!!!

jj1

jj2

இது தாண்டா……ஓரிஜினல். “” அம்மா. . ”’ “”….!!!!!

jj3Vst Raaj

TAGS: